Nabór

Wszelkie pytania związane z przyjęciem do klubu można kierować wypełniając poniższy formularz:

Pola oznaczone * są wymagane

DANE ZAWODNIKA

Imię i nazwisko *

Data urodzenia *

Dodatkowe informacje

DANE ZAWODNIKA \ DANE RODZICA \ OPIEKUNA

Numer telefonu *

Adres email *

Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celach realizacji procesu naborowego. *