RODO

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO jest stosowane?

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wprowadzenie nowych RODO ujednoliciło przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ludowy Klub Sportowy „Sparta” z siedzibą ul. Główna 23a, 05-502 Jazgarzew.

Kim jest inspektor danych w LKS Sparta Jazgarzew i jak się z nim kontaktować?

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (kontakt@spartajazgarzew.pl).

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Na podstawie założeń Statutu LKS „Sparta” oraz aktów prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 987/2009.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa i założeń wynikających ze Statutu stowarzyszenia LKS „Sparta”

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzanie danych w przypadku, gdy ich przetwarzanie wymaga takiej zgody oraz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście w naszej jednostce,
  • elektronicznie (kontakt@spartajazgarzew.pl)
  • listownie na adres naszej jednostki.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone?

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).